Bryllup

Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudeparet.

Kirkemøtet vedtok i april 2016 at det skulle utarbeides en liturgi for vigsel av likekjønnede par. Denne liturgien skal kunne brukes av alle par. Den nye liturgien ble vedtatt av Kirkemøtet i januar 2017. Vi ønsker alle par velkommen til vielse i kirkene våre.

Det er ulike kostnader ved vigsel i egen soknekirke eller vigsel i en annen kirke i Trondheim. Vi ber alle gjøre seg kjent med prisene - se informasjonsboks under.

Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka. Det er heller ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni med bare forlovere og brudepar til stede.