Gravferd

Å ta avskjed er en del av livet. Det blir spesielt synlig når et menneske blir stedt til hvile.

Noen dør i ung alder, andre etter et langt liv. Noen dødsfall er mer vanskelig å takle enn andre. I gravferden tar vi avskjed med et menneske som har vært sammen med oss, som vi har levd livet sammen med. Sorg, savn og tristhet preger ofte gravferden.

Samtidig gis det uttrykk for det kristne håp i tekster, ord og salmer: livet sammen med Gud fortsetter, på tross av at vi opplever døden som en realitet i våre liv. Jesus har gitt oss håp om et evig liv. Derfor er gravferden også preget av trøst og håp. Den kan gi kraft og mot til å gå videre i livet.