Aposteldagen Mark 3,13–19

Praktisk informasjon

Fra:21.7.2019 - kl.11.00

Til:21.7.2019 - kl.12.00

Sted:Tiller kirke

Arrangør:

Hovedgudstjeneste kl. 11.
Andresen.
Ofring til menighetens
arbeid