Menighetsfest søndag 20.januar kl.18.00

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.18.00

Til:20.1.2019 - kl.20.30

Sted:Tiller menighetssenter, Romemyra 66

Arrangør:

Tiller kirkekor synger på menighetsfesten

Tiller kirkekor framfører «Den bortkomne sønnen» av Sylke Feldhusen søndag 20. januar kl. 1800. Menighetsfesten er som vanlig på Menighetssenteret. Koret har med seg Andrea Otterstad Johansen på fløyte og Kristin Richstad Eriksen på piano. I tillegg er vi heldige og får Anne Hirsch på besøk. Hun vil lese tekstene som hører til verket. Både sangene og lesetekstene er inspirert av bibelens kjente fortelling. Sylke Feldhusen har plassert dette inn i 2000-tallets ramme og gir sin tolkning av hva fortellingen kan bety i dag.

Vi serverer sodd og is med kaffe. Tid til prat blir det også. Ta gjerne med deg noen du kjenner! Av hensyn til serveringa ber vi om påmelding til diakon Kaarina Kauppila sms 48238105 eller kk876@kirken.no innen 15. januar.