Konfirmasjon

Konfirmasjon er fest - for konfirmanten og familien. Og for Gud. Forholdet som ble etablert med Gud i dåpen, bekreftes i kirken og konfirmanten styrkes til å fortsette på troens vei.

Mye har forandret seg når det gjelder synet på konfirmasjonen og undervisningsformene. Fra utenatlæring og pugg går kirken nye veier for at de unge skal nås med budskapet om Jesus. I dag er konfirmasjonsåret en erfaring av å være med på noe som mange andre tar del i, det er en av de store fellesskapsopplevelsene vi har. Konfirmanten får et møte med seg selv, sin egen tro og opplevelse sammen med jevnaldrende. Det handler om å høre til og kjenne sin egen historie fra dåpen og fram til i dag – og så bli utfordret: ”Hvor går veien videre?”

Tiller menighet ønsker å gi våre konfirmanter et levende møte med Jesus og med kirka, og gi dem gode opplevelser med på veien. Vi har som mål at de unge lærer noe om troen, Bibelen og kirka.

Læring og formidling av kunnskap er en viktig del av konfirmasjonstida, men kunnskap alene er ikke nok. Vi ønsker at konfirmantene skal oppleve seg sett og verdsatt for den de er. Gjennom for eksempel lek får konfirmantene kjenne at de lever, og får opplevelser som er positive og byggende. Disse opplevelsene gjør kanskje teoritimene enklere og kan også være med å styrke selvbildet. Derfor har vi bl.a. konfirmantleir som går over flere dager, der undervisning, lek og sosialt samvær går hånd i hånd.

Konfirmanttiden handler om å tørre å stille spørsmål, men også å tørre å få svar. Det handler om kunnskap og opplevelser, men også om tradisjon, men viktigere er det tradisjonen gir: tilhørighet! Ved konfirmasjonen blir en ikke båret inn, men går selv. Og hver enkelt konfirmant sier gjennom sine skritt opp gjennom midtgangen: "Her vil jeg høre til".