Menighetsbladet har kommet!

Fikk du ikke menighetsblad i postkassen? Det finnes også på vår nettside.

Noen ganger er det vanskelig å levere bladet i postkassen, siden frivillige ikke kommer seg inn i alle blokker. Gjerne åpne for dem, når de evt. ringer på - så får både du og andre tak i papirutgaven! Så kan du også lese det her

Gamle menighetsblad finnes også på nettsiden vår. Du kan lese dem her.