Vil du at vi ber for deg?

Skriv opp ditt bønneemne og send det inn, så vil det være mennesker som ber sammen med deg.

Første tirsdag hver måned samles noen fra menigheten og fra staben, for å be sammen på Tiller menighetssenter.  Skriv inn ditt bønneemne og vi skal be for deg. Du velger selv hvilken grad av anonymitet du ønsker. Alle som deltar i bønnegruppen har taushetsplikt.

Skriv opp ditt bønneemne og send det inn, så vil det være mennesker som ber for deg!