Om menigheten

Tiller menighet har over 10000 medlemmer, og Tiller er et område med mange unge barnefamilier. En naturlig konsekvens av dette, er at det er mange dåp. Vi vil være en kirke der alle kan føle seg hjemme. Vi ønsker å ha et fellesskap, der de som kommer kan oppleve mening og dybde i livet. Kirken bygger på verdier som tro, håp og nestekjærlighet. Målet er at disse verdiene skal komme til uttrykk i en kirke som oppleves relevant for vår tid og kultur! Vi har et bredt tilbud innen ulike sjangre for flere aldersgrupper. Vi ønsker deg velkommen til våre arrangement!