Diakoni og omsorg

Tiller menighet ønsker å være en åpen og romslig arena for alle.

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og skal legge til rette for og fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Det handler om å være tilstede hos og for mennesker som på ulike måter ønsker fellesskap og nærvær. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak og aktiviteter. Disse knytter seg til omsorg, felleskap, internasjonal solidaritet og miljø. Hele menigheten er med på å utføre det diakonale arbeidet.