Fargerikt og electrisk i Lademoen kirke

Det ble ikke spart på effektene under Electromessen i Lademoen kirke, 2. mars. Lys og fargespill, dans og elektronika fylte kirken. Målet er å nå nye gudstjenestedeltagere.

Wikipedia-definisjonen av elektronika er «musikk som er komponert eller bearbeidet ved hjelp av elektronisk utstyr og som «fremføres» gjennom høyttalere».

Og det var nettopp dette som preget kirkerommet i Lademoen denne fredagsskvelden. Den profesjonelle musikkprodusenten Tomas Nerbø Smågesjø hadde bearbeidet kjente salmer som «Deg være ære» og «Når vi deler det brød som du oss gir», slik at de ble fremført med dunkende bassrytmer og synthføringer som kunne gi flashback til 90-tallets Eurodance-musikk.

Kirkerommet og alteret ble variert lyssatt i ulike farger. Gudstjenesten ble gjennomført med klassisk liturgi, men altså med ny innpakning og effektbruk. Kyrie ble fremført som dans. Gloria ble formidlet gjennom bilder av Guds skaperverk. Nattverden ble delt ut i grønn lyssetting.

Speakers corner

Prekestolen var for anledningen byttet ut med «Speakers corner». Herfra holdt Sofie Hopshaug Bakke fra Ungdomsrådet i Nidaros sin apell, med «tilhørighet» som tema.

Stein Ellinggard, som er sogneprest i Lademoen, forrettet gudstjenesten. Electromessen er et ledd i satsningen «Grenseløs kirke», et samarbeid på tvers av menighetsgrensene i Trondheim. Prosjektet setter opp ulike messer for ungdom for å skape blest og ytterligere oppslutning rundt kirken og gudstjenesten.

Ikke mer enn 60 ungdommer var til stede, men tilbakemeldingene var entydige og positive.

Benjamin Kimo danset til Kyrie-leddet under Electromessen i Lademoen kirke.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30