Sesonghjelp på kirkegård/gravlund 2018

Vi har noen stillinger ledig for personer som kan ønske seg å arbeide på en kirkegård/gravlund i løpet av sommersesongen 2018. Søkere må være fylt 18 år.

Skriv inn opplysninger i skjemaet under. Felter merket med (*) må fylles ut.

Søknad på sommerjobb på kirkegård 2018

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000
Åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30