MENIGHETENES ÅRSMØTE

PÅ KLOKKERGÅRDEN UMIDDELBART ETTER GUDSTJENESTEN, ca. Kl. 12:15

Årsrapportering, bevertning, kaker, kaffe og tradisjonell utlodning.  Gry Gerhardt, terapeut og ansatt i padlerforbundet vil holde et innlegg om rekruttering av frivillige og frivillighet. Alle er hjertelig velkommen!

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net