LEDIG STILLING SOM KATEKET

Våler kirkelige fellesråd i Østfold søker etter KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG i 100% STILLING - 2.gangs utlysning

Våler kommune har i overkant av 5000 innbyggere og har to menigheter, Våler og Svinndal. Reisetiden til Oslo med bil fra Våler er ca 45 minutter og til Svinesund ca 1 time. Våler har to kirker og to kirkegårder. Våler kirke er en gammel middelalderkirke i stein og Svinndal kirke er en Grosch trekirke fra 1856. Det er ett felles menighetsråd i kommunen og ett fellesråd. Staben består av sogneprest, kirkeverge og kateket/menighetspedagog i fulle stillinger, sekretær, kantor og inne-kirketjenere i reduserte stillinger. Det er tjenesteyting fra kommunen på flere felt bl.a. på kirkegårdene. Kirkekontoret har lokaler i kommunens helse- og sosialsenter.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:
kirkeverge Eva Marie Pedersen tlf: 97 68 97 22, mail: kirkeverge@vpgo.net

BRUK LINKEN NEDENFOR FOR Å LESE / SKRIVE UT FULLSTENDIG ANNONSETEKST

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes:  
Våler Kirkelige Fellesråd, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold
eller pr. epost til: kirkeverge@vpgo.net innen søknadsfrist: 01.03.2018

Kontaktinformasjon for Våler fellesråd

Bergskrenten 12, 1592 Våler. 

Menighetsfullmektig har normalt kontortid
Tirsdager 08:30 - 14:30
onsdager 08:30 - 15:30
fredager 08:30 - 16:00
Andre besøkstider etter avtale.

Telefon sentralbord: 69 28 88 30
Epost: menfullm@vpgo.net