Diakoni og omsorg

En ingress om arbeidet.

Innhold om arbeidet.