Overordnet om sentrale lover

Forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven er sentrale lover gravplassmyndighetene må forholde seg til. Hver av disse lovene omtales i lenkene nedenfor med sikte på det som normalt er relevant for både lokale og regionale gravplassmyndigheter, samt at de sees i sammenheng avslutningvis.

Gjennomgangen av lovene gjøres med sikte på spørsmål som har med anlegg, drift og forvaltning av gravplasser å gjøre. 

Særlig om miljøinformasjonsloven og naturmangfoldloven

Det er viktig å merke seg at offentlighetsloven suppleres av miljøinformasjonsloven. Loven innebærer blant annet en utvidet rett til informasjon fra lokale og regionale gravplassmyndigheter.1

Særlig lokale gravplassmyndigheter har en viktig oppgave innen naturforvaltning. I den sammenheng er det viktig å være klar over og følge naturmangfoldloven. I denne sammenheng er det blant annet verdt å merke seg at Klima- og miljødepartementet oppdaterte sin veileder til naturmangfoldloven kapittel 2 i mars 2016.

Teksten er oppdatert per 30. april 2020.

1 Klima- og miljødepartementets nettside om rett til miljøinformasjon, sist oppdatert 13. januar 2014.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"