Ikke-bruk av grav på grunn av dårlig eller ingen nedbrytning

I Norge har vi de fleste steder tradisjon med gjenbruk av graver. Tidligere benyttet grav kan bare benyttes når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging, jf. gravferdsforskriften § 12 tredje avsnitt. Fredningstid omtales ikke her, men i forbindelse med omtalen av gravplassvedtekter i denne gravplassveilederens bolk om forvaltning.

Der man er i en situasjon at gravlegging i festet grav ønskes og fredningstiden i vedtektene har gått ut, men det antas at nedbrytning fra sist gravlegging ikke har skjedd eller ikke skjedd i tilstrekkelig grad, gjelder reglen om at gravlegging ikke kan finne sted. I tvilstilfeller vil gravplassmyndigheten måtte vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om graven kan brukes på nytt.1 I denne vurderingen må det tas hensyn til at det normalt vil være et brudd på arbeidsmiljøloven om arbeidstakere kommer i kontakt med hele eller delvis nedbrutte lik, eller det foreligger fare for det.2 Tilvisning av ny grav vil være alternativet der festegraven ikke kan gjenbrukes. Et annet alternativt kan være å kremere og sette urnen ned i kistegraven.

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 2. april 2019.
2 Se rundskriv V-18N/2008 av 15. august 2008, og rundskrivets vedlegg 1.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"