Plastgraver

Fra 1950-tallet og 15-20 år fremover ble et stort antall døde svøpt i plastfolie ved gravlegging.1 Dette har hindret nedbrytning som har gjort at graver ikke kan brukes på nytt som kistegraver.

Plastgravproblematikken har vært et stort tema innen gravplassbransjen, og vi nøyer oss her med å vise til noen kilder:

Det tas forbehold om at det kan ha skjedd endringer i bestemmelsene det vises til, men hovedinnretningen på rundskrivene er relevante. Vi gjør blant annet oppmerksom på forholdet til arbeidsmiljøloven i det andre rundskrivets vedlegg 1.

Vurderingene i dokumentene det vises til over vil i stor grad også være relevant for gravplassmyndigheter som av andre årsaker har problemer med nedbrytning, for eksempel har graver med høyt innhold av leire. Tiltakene rettet mot plastgraver, vil imidlertid kunne være avvikende fra hvordan en bør håndtere andre årsaker til problemer med nedbrytning, for eksempel graver med høyt innhold av leire. For slike tilfeller har det ikke gått ut noe nasjonalt råd om kalking. Den enkelte gravplassmyndighet må vurdere konkret om dette er et egnet tiltak. I den forbindelse nevnes at tidligere benyttet grav bare kan brukes på nytt når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging, ref. gravferdsforskriften § 11 tredje avsnitt første setning.  Det vil ofte være nødvendig å kombinere kalking med andre tiltak for å sikre nedbrytning før nye gravlegginger.

Teksten er oppdatert per 5. juni 2020. 

1 Hentet fra rundskriv V-18N/2008 av 15. august 2008.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"