Bårerom eller kjølerom

Gravferdslov og -forskrift gir ikke gravplassmyndigheten noe ansvar for å etablere eller drifte bårerom eller kjølerom. I praksis har en god del av landets gravplassmyndigheter bårerom eller kjølerom. I en del tilfeller kan det også være tilgang på kjølerom andre steder, eksempelvis på sykehus eller kommunale omsorgsinstitusjoner.

I prinsippet har den som sørger for gravferden et ansvar for å ta vare på liket.1 Utgangspunktet i lovverket er at gravlegging skal skje raskt etter at dødsfallet har funnet sted. Etter gravferdsloven skal kistegravlegging eller kremasjon skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Spørsmålet om kjølerom var oppe i forbindelse med revisjon av gravferdsloven i 2011.2 Dette resulterte i regelen i gravferdsloven § 13 tredje avsnitt som innebærer at gravplassmyndigheten skal forkorte fristen for gravlegging/kremasjon dersom vilkårene for oppbevaring tilsier det.

Vi anbefaler at gravplassmyndigheten utreder og koordinerer løsning for oppbevaring av kister i samarbeid med kommunen.

Teksten er oppdatert per 10. november 2020.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 17. april 2015.
2 Denne og neste setning er i stor grad hentet fra e-post fra departementet til Gravplassrådgiver 16. april 2015.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"