Gravferdsforskriften

Forskrift til gravferdsloven har bestemmelser om bevaring (vern) i § 27. Gravplassmyndigheten kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal vernes. Forskriften gir også eksempler på hva som kan gi grunnlag for vern: alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt. Gravplassmyndigheten bør vurdere om det skal utarbeides en verneplan for gravplasser som er 60 år eller eldre. Gravplasser i bruk er under kontinuerlig endring og vern er å velge ut hvilke elementer som skal ivaretas for ettertiden. Verneplanen kan omfatte sammenhengende miljøer med elementer og strukturer som gravminner, murer, veier og vegetasjon. Gjennom en verneplan blir det også avklart hvilke områder som ikke vernes. Verneplanen legger gjennom dette et grunnlag for hvordan gravplassen kan utvikles.

De lokale vedtektene for gravplassene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart. I områder som vedtas bevart kan det legges inn særskilte bestemmelser om utforming av nye gravminner.

Gravminner og gravutstyr i privat eie kan inngå i verneplanen. Kirkerundskrivet forutsetter at det i disse tilfellene må gjøres avtale om vern mellom gravplassmyndigheten og eieren som regulerer bruken av gravstedet, ivaretakelse av gravminne og gravutstyr, navnetilføyelser og at gravutstyr overtas av gravplassmyndigheten når festet opphører. Dersom gravstedet får ny eier/ fester, må det undertegnes en ny avtale.

imagez62v9.png

Bildetekst: Avtale om vern av gravminne som er hentet fra veileder Verneplan for gravplass utarbeidet av Gravplassrådgiveren 2018.

Teksten er oppdatert per 10. juni 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"