Kulturminnesøk

Riksantikvaren har utarbeidet en nettside med oversikt over kulturminner her i landet, Kulturminnesøk. Kulturminnesøk henter inn opplysninger fra kulturminnebasen Askeladden og inneholder opplysninger om fredet kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnesøk har kart, bilder, faktaopplysninger og beskrivelser og er et nyttig verktøy for å finne opplysninger om kulturminner. Nettsiden er tilgjengelig på kulturminnesok.no.

Ifølge Riksantikvaren er det registrert 1261 middelalderske kirkesteder i Norge (per 28.11.2019). Riksantikvaren antar at det ble bygd opp mot 2000 kirker i Norge i løpet av middelalderen, og det er derfor et stort antall kirkesteder som ennå ikke er oppdaget/registrert.  Av de 1261 som er registrert, er det 647 som fortsatt er i bruk som gravplass.

Illustrasjon på et søk på kulturminnesok.no - eksempel fra Sande i Holmestrand kommune      

Nedenfor er det søkt på "Sande" og klikket videre på "Sande kirkested" litt nede i trefflisten. Både Sande kirke og kirkegården rundt er fra middelalderen (to brune trekanter). Utstrekningen av de automatisk fredete kulturminnene er vist med grå farge. Sikringssonen som omgir det automatisk fredete kulturminnet (etter § 6 i kulturminneloven) er vist med rød strek. Sande kirkegård er vist med skarp grønn farge. Dagens gravplass har en mye større utstrekning enn middelalderkirkegården.

image4i07g.png

Bildetekst: Utklipp fra kulturminnesok.no

Teksten er oppdatert per 29. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"