Bli grønn menighet

Verdens miljø- og klimautfordringer angår kirken. Å være etterfølgere av Jesus Kristus innebærer å være gode forvaltere av Hans skaperverk og kjempe for en rettferdig fordeling av ressursene.

Kirkeledere i hele verden har bekreftet dette ved mange anledninger. Men konkretiseringen må hele tiden skje på mange forskjellige måter i våre lokale menigheter.

«Grønn menighet» er en verktøykasse som hjelper lokalmenighetene i våre kirkesamfunn i Norge med dette:

• Er en praktisk hjelp og veileder til å leve grønt i et kristent fellesskap
• Informere, veileder og utfordrer
• Gir eksempler på hva fokus på klima og miljø betyr i viktige deler av menighetens arbeid
• Bidrar til glede, takknemlighet og undring over Guds skaperverk
• Forløser engasjement og kreativitet til å kjempe for klimarettferdighet og å ta vare på den verden Gud har gitt oss
• Er et grunnlag for samarbeid og samordning i menigheten, i lokalsamfunnet og internasjonalt

Misjonsorganisasjoner og andre kirkesamfunn har også integrert grønne perspektiver i sin virksomhet og flere menigheter og forsamlinger fra disse er blitt grønne. Tverrkirkelig samarbeid på dette feltet vokser, ikke minst gjennom samarbeidsprosjektet Skaperverk og bærekraft.

Konseptet ble utviklet i Den norske kirke. Men i rammen av det voksende økumeniske samarbeidet på dette feltet er «Grønn menighet» er nå et verktøy som alle menigheter og fellesskap innenfor Norges Kristne Råd er velkommen til å bruke - med stor frihet til utforming og tilpasning i forhold til trostradisjon eller lokal egenart. Tiltakene som velges bør likevel reflektere minst ett tiltak fra hvert av følgende tre nøkkelområder: gudstjenesteliv, praktisk tilrettelegging (innkjøp, energi, transport, og avfall) og beslutningspåvirkning (lokalt, nasjonalt, internasjonalt).Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Brynjulf Tjønn Lindland

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.