Gode forvaltere

Klimaendringene rammer oss alle. Mennesker, dyr og planter strever fordi livsgrunnlaget er i endring. Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr dette konkret for oss i dag? Hvordan kan vi tenke globalt og handle lokalt?

Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden medplanter, dyr og mennesker, havet og luften og hele detøkologiske samspill. ”For jorden og alt som fyller den, hørerHerren til.” (1. Kor.10.26). Det gjelder også vårt eget forbrukog vår livsstil.

Kirkens oppdrag overfor miljøspørsmål er tredelt:- Å være en profetisk røst i samfunnet.- Å være konsekvent og selvkritisk overfor disse spørsmål i sin egen hverdag og praksis.- Å bidra med kreativitet og oppfinnsomhet i å finne bærekraftige løsninger for den enkeltes og samfunnets reelle behov