Grønt kirkestoff

På www.gronnkirke.no finner du ressursstoff og inspirasjon til arbeidet med klima- og miljøspørsmål i Den norske kirke.

Når det gjelder registrering og oppfølging av «grønne menigheter» skal dette (etter sommerferien) skje i et spennende samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn om kirkelig miljøledelse. Du kan lese mer om dette under fanen «Grønn menighet».

Menigheter som vil registrere seg nå som grønn menighet bes sende en epost til hs772@kirken.no!

En økumenisk grønn kirke-nettside ble opprinnelig utviklet av Den norske kirke. Så overtok Norges Kristne Råd ansvar for gronnkirke.no. Nettsiden  har i mange år vært både nettsiden til det felleskirkelige grønne arbeid under samarbeidsprosjektet «Skaperverk og bærekraft» og Den norske kirkes nettsted for arbeid med klima, miljø og rettferd.

Fra 2017 har Den norske kirke igjen overtatt ansvaret for å drifte en nettside med grønt kirkestoff.

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Gunnar Westermoen

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.