Flytting av grønn kirke-nettside

Vi har satt oss som mål å få den nye siden ferdig før sommerferien. Til da er siden under konstruksjon, og det kan mangle stoff. Vi ber om forståelse for dette. www.gronnkirke.no er ikke lenger operativ, og dens innhold vil bli bearbeidet og overført hit, til den nye siden www.kirken.no/gronnkirke.

Når det gjelder registrering og oppfølging av «grønne menigheter» skal dette skje i fremtiden (dvs. etter sommerferien) i et spennende samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn om kirkelig miljøledelse. Du kan lese mer om dette under fanen «Grønn menighet».

Menigheter som vil registrere seg nå som grønn menighet bes sende en epost til hs772@kirken.no!

En økumenisk grønn kirke-nettside ble opprinnelig utviklet av Den norske kirke. Så overtok Norges Kristne Råd ansvar for gronnkirke.no. Siden  har i mange år vært både nettsiden til det felleskirkelige grønne arbeid under samarbeidsprosjektet «Skaperverk og bærekraft» og Den norske kirkes nettsted for arbeid med klima, miljø og rettferd. Nå overtar igjen Den norske kirke ansvar for å drifte en nettside med grønn kirkestoff.

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Brynjulf Tjønn Lindland

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.