IKT-satsningen i Den norske kirke

IKT-satsingen i Den norske kirke har vært et pågående arbeid siden 2009. Kirken trenger gode IKT-løsninger i kommunikasjon med medlemmer og publikum og vi trenger gode interne løsninger for informasjonsdeling, samhandling og sikker informasjonsforvaltning. Her kan du også gå rett til prosjektene Kirkenettet (inter og intranett) Arkiv med møtefunksjon og Kirkepartner IKT. (lage hyperkoblinger),

I dag er hvert fellesråd «sin egen øy» og bruker IKT-ressursene isolert fra resten av organisasjonen. Noen har gode ikt-løsninger, men mange har ufulstendige løsninger og bruker IKT lite målrettet. I IKT-strategien for 2009 ble det satt opp et mål for dette arbeidet:

«Samle hele Den norske kirke til ett IKT-rike, med likt servicenivå til alle, og der brukeren er i sentrum.»

Denne målsettingen er grunnlaget for alt IKT-arbeidet vi driver. IKT-arbeidet er organisert som et stort felles løft der Kirkerådet og KA har vært sammen hele veien og utgjort eierskapet til satsingen. Arbeidet har også vært støttet gjennom utviklingsmidler fra staten over Statsbudsjettet og med lån fra Opplysningsvesenets fond (OVF) i forbindelse med opprettelse av Kirkepartner IKT AS.

Fire hovedstolper for IKT-arbeidet

Arbeidet med IKT-satsingen er inndelt i flere prosjekt som til sammen utgjør et felles IKT-program. Arbeidet har fire stolper som grunnlag:

  1. Et overordnet løsningslandskap, som sikrer at IKT-løsningene vi velger støtter alle viktige arbeidsprosesser i Dnk. Det er viktig å velge felles løsninger og knytte dem sammen gjennom standardiserte integrasjoner.
  2. Samordnet styring, organisering og finansiering. Felles IKT-løsninger krever at vi går sammen om finansiering, styring og organisering av IKT-området. Det innebærer en styringsmodell innen IKT, som  inkluderer medeierskap og involvering fra samtlige enheter i Den norske kirke. IKT-området styres, finansieres og organiserers på linje med et andelslag der alle hovedinteressenter bidrar.
  3. En felles infrastruktur og driftsløsning, som gjør at alle enheter og ansatte kan bruke felles løsninger på en tekniske plattform og være tilknyttet felles brukerstøtte.
  4. Opplæring og kompetanse. Uten ferdigheter i bruk av IKT-løsningene og forståelse for nytten av dem, får vi ingen effekt av IKT-satsingen. Den strørste oppgaven framvoer er å gjennomføre god opplæring og sikre at lederne går forann.

 

Hvordan finner du ut hva som skjer

Under finner du korte oversikter over hva som skjer i hver av prosjektene og hvrodan hele IKT-satsingen styres og organiseres.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"