Kantor

Orgelmusikk, piano, solosang, barnekor, kirkekor, julekonserter eller søndagsgudstjenester. I kirken kommer musikkglede i mange forskjellige former.

Er du kantor i en menighet, kan du også bli kalt for kirkemusiker. Det er et passende begrep, for som kantor er du kirkens utøvende musiker og leder det musikalske arbeidet. Du spiller i gudstjenester og er med i kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. En kantor er en musikalsk sparringspartner for presten, men også for alle mennesker som bruker kirken til å markere livets opp- og nedturer. Notebunken til en kantor kan derfor bestå av salmer, viser, kjærlighetslåter fra 80-tallet, klassiske verker eller supportersanger fra engelske fotballag.

Stor variasjon i oppgaver
Hva slags musikalske oppgaver arbeidshverdagen består i, varierer mellom menigheter og lokalmiljøer. Er du kantor kan du lede store og små kor eller instrumentale grupper. Du kan planlegge, arrangere og gjennomføre konserter eller delta i arrangementer i lokalmiljøet. En kantor kan også ha barn og unge som elever i orgelspill eller andre instrumenter.

Har du lyst til å bli kantor må du ha en solid musikalsk bakgrunn og ville dele musikkglede og -kunnskap med andre.

(Foto: Jarle Hagen Studio)