Sammenslåing av Kirkepartnerselskapene

Frem til nå har Kirkepartner vært to aksjeselskaper. Nå slås disse sammen til ett.

Kirkepartner har til nå bestått av to selskaper: Eierselskapet Kirkepartner AS og driftsselskapet Kirkepartner IKT AS. Opplysningsvesenets fond og Kirkelig fellesråd i Oslo har nå solgt alle sine aksjer i Kirkepartner IKT AS til Kirkepartner AS, og Kirkepartner IKT AS er nå et heleid datterselskap av Kirkepartner AS.

Eierne i Kirkepartner AS har nå besluttet å innfusjonere selskapet Kirkepartner IKT AS i Kirkepartner AS, noe som vil bli gjennomført våren 2018.

Etter et nytt tilskudd fra Opplysningsvesenets fond er gjelden i Kirkepartner IKT AS nå blitt redusert med mer enn 50 %, noe som fører til at Kirkepartner IKT AS har en solid egenkapital. Tilskuddet fattet av Kulturdepartementet, som forvalter fondet, og er i tråd med lovgivningen hvor fondet har til formål å understøtte Den norske kirke.

Kirkepartner IKT AS har en sunn underliggende drift, og selskapets kundemasse, som får IKT driftstjenester fra Kirkepartner IKT AS, omfatter nå 1/3 av alle ansatte i Den norske kirke. Dette er en økning på 150% siden selskapet begynte å ta inn fellesråd på ny moderne IKT-plattform for tre år siden.

Endringene som finner sted er i tråd med den strategi som ble lagt ved opprettelsen av Kirkepartnerselskapene i 2013.

Da det er Kirkepartner AS som er det overtagende selskap vil dette selskapets navn og organisasjonsnummer (911 625 504) være det som i videreføres. Tidspunkt for endringen vil være etter varslingsfrist og etter planlagt styremøte i april 2018.

Ettersom Kirkepartner AS ikke har hatt ansatte er det Kirkepartner IKTs organisasjon og ledelse som videreføres.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823