Haugesund i Tet

Haugesund kirkelige fellesråd inngikk som første fellesråd avtale med Tet om leveranse av Xledger som lønn- og regnskapssystem og tilhørende tjenester.

Den 21. oktober inngikk Haugesund kirkelige fellesråd avtale med Tet om bruk av Xledger og tilhørende tjenester innen lønn og regnskap. Haugesund er ikke bare det første fellesrådet i Stavanger bispedømme som går over til Kirkepartner-plattformen med arkiv og saksbehandlerløsningen P360. Dette er også første fellesråd av alle, etter Kirkerådet og bispedømmekontorene, som tar i bruk tjenester fra TET på lønn og regnskap.

Avtalen kan benyttes av alle enhetene i Den norske kirke og/eller kunder av Kirkepartner IKT. Tjenesten fordrer ikke drift hos Kirkepartner IKT. Men fellesrådet må være medeier i Kirkepartner AS for å benytte avtalen. Tet vant konkurransen, gjennomført iht. Lov om offentlige anskaffelser, i konkurranse med flere ledende aktører innen lønns- og regnskapsstjenester. Ved å benytte avtalen sparer også fellesrådet seg for kostander knyttet til anskaffelsesprosess. I tillegg tas mye av den initielle kostnaden, for å sette opp systemet for et fellesråd og menighet,  sentralt.

For mer informasjon om avtalen og kontaktinformasjon hos Tet. Se link nedenfor.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823