Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirebakken - Den norske kirkes intranettløsning

Intranettet skal samle hele kirken på like vilkår, og overordnet alt er målet om å forenkle og forbedre.

Intranettet tilrettelegger for samhandling og involvering i Den norske kirke. De ansatte, valgte og frivillige vil gjennom intranettet får tilgang til intern informasjon, samhandlingsrom, skjemaer, kontaktoversikt og arbeidsverktøy. Intranettet har også en modul for trosopplæringsrapportering.

Intranettet inneholder blant annet:

  • Mulighet for samhandling på tvers av enheter
  • Enkel oversikt over alle ansatte, valgte og frivillige
  • Informasjonsstrømmer med lokalt, regionalt og sentralt innhold

Hvis du ønsker å vite mer om intranettet, last ned produktarket lenger ned på siden.

Bestille intranett

Bestilling av intranett for fellesråd gjøres av ansvarlig leder (kirkeverge). Bestillingsskjemaet kan lastes ned nederst på denne siden. Fyll det ut og send det inn til vår servicedesk for effekturering. Forventet behandlingstid maks 10 virkedager. Endring av brukerbehov kan senere meldes inn av oppgitt kontaktperson til servicedesk på epost.

Priser

Tilgang til intranet er gratis for ansatte i Dnk, men det er en egen pris for frivillige og valgte. Det vises her til informasjonsbrev fra Kirkerådet (eller prislisten fra Kirkepartner). Brev fra kirkerådet oktober 2017, se link nedenfor.

Lokalt stoff

For at intranettet skal oppleves relevant og interessant bør benytte mulgheten til å legge ut stoff. Spesielt om størrelsen på organsiasjonen består av flere sokn og menigheter. Det behøver ikke ta lang tid, og det behøver ikke være voldsomme mengder, men alt som står oss nærmest skaper et eierskap. Brukerveiledning og brukerdokumentasjon som gjør at alle kan få hjelp til elementær funksjonalitet til bli gjort tilgjengelig. Dessuten blir det tilbud om redaktørkurs for de som skal kunne publiserere.

Redaktør

Hver enhet som har publiseringsmulighet (nasjonale enheter, bispedømmerådene, fellesrådene og prostiene) må ha en ansvarlig redaktør. Ansvarlig redaktør er juridisk ansvarlig for det som publiseres fra enheten. Eks kirkevergen.

Ansvarlig redaktør kan delegere det operasjonelle publiseringsansvaret til en intranettredaktør. Det er viktig at det på bestillingsskjema tydeliggjøres hvem som skal gis rettigheter til å publisere (altså være intranettredaktør).

Disse vil da gis spesielle rettigheter med tilgang til redaktørgrensesnitt osv. Hvem som får delegert denne myndigheten er en beslutning som tas av ansvarlig redaktør. I mindre enheter kan man også se for seg at ansvaret for å publisere på vegne av flere enheter kan gis til en og samme person.

Mer om Kirkebakken

Se veiledningsmateriale om hva du og dine ansatte kan finne på Kirkebakken. Her finner du også bruksansvisning for hvordan en redaktør kan publisere lokal informasjon og materiale.

Kurs for Kirkenettet

Tilbud om publiseringskurs for å legge ut lokalt stoff og meldinger på Kirkebakken (for redaktører). Se intranett (Kirkebakken) for mer informasjon.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse:

Kirkepartner

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 911 625 504