KA Smart Kirkebyggstyring

KA Smart Kirkebyggstyring fra Kirkepartner IKT er et SD-anlegg/styringssystem for kirker og kirkens øvrige bygg. Systemet skal bidra til å etterleve kirkens mål om å redusere strømforbruk og klimagassutslipp. Systemet foretar også inneklimakontroll, som forhindrer skader på inventar, kirkekunst og orgel. Til sammen vil dette være kostnadsbesparende.

Hva er kirkebyggstyring?

En tjeneste som gir tilgang til et sentralt driftsovervåkingssystem (SD-system) m/inneklimalogg. En sentral m/tilbehør monteres lokalt i bygget. Fellesrådet mottar automatisk en månedlig strøm- og klimarapport.

Systemet sørger for riktig hviletid og hviletemperatur (5-8 grader C), noe som øker luftfuktighet (50%RF) i kirkebygget. Kort oppvarmingstid (3-4 timer) og riktig brukstemperatur (16-19 grader C) er andre fordeler systemet gir. Dermed sikres lavest mulig energiforbruk og riktig bevaringsmiljø for kirkekunst, inventar og orgel. Systemet lagrer byggets forbruks- og inneklimadata i felles database hos Kirkepartner IKT.

Effektiv og kostnadsbesparende
Tjenesten sikrer lavt energiforbruk, med en forventet kostnadsinnsparing på minst 20-30%. Reisetid fra og til bygget, drivstoff-forbruk og kirkens klimautslipp reduseres. Kirkens ressurser kan dreies mot kirkens kjerneoppgaver. SD-anlegget kan styre det meste av det tekniske utstyret i bygg, som oppvarming, lys og klokker, og varsle tyveri- og brannalarm. Fellesrådet får et felles system for alle byggene. Systemet styrer kirkens oppvarmings-anlegg via aktivitetskalender. Gjennom «Kirkepartner Basis» er dette integrert med Medarbeideren, Kardinal eller Outlook. Både PC, nettbrett og smarttelefon kan benyttes.

Hvorfor et og samme system?
KA anbefaler at alle kirker bruker et og samme profesjonelle e SD-anlegg. Valg av et godt SD-anlegg er en krevende og kostbar prosess. KA har derfor gjennomført anskaffelsesprosessen på vegne av Den norske kKirke. Hoist Energy EM Systemer AS er valgt som leverandør, og rammeavtale er inngått. Alle kirkelig fellesråd kan gå til direkte anskaffelse av løsningen ved å gjøre avrop på avtalen gjennom Kirke-partner IKT AS. Kirkepartner IKT er driftspartner for database og data-sikkerhetsløsning og gir brukerstøtte.

Det er etablert tilskuddsordninger for løsningen med ENOVA og KNIF Trygghet Forsikring AS og ordningene administreres av KA.

Kirkepartner Service Desk
er inkludert. Ved behov for hjelp, kontakt Service Desk via telefon, epost eller opprett en sak i Service Desk-verktøyet.

Mer informasjon bestilles her:
kirkebyggstyring@ka.no.

Produktkode:
KIKT621 - Kirkebyggstyring (SD-anlegg) med bredbåndskobling
KIKT622 - Kirkebyggstyring (SD-anlegg) med SIM-kort tilkobling

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823