Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

KA Smart Kirkebyggstyring

KA Smart Kirkebyggstyring er et SD-anlegg/styringssystem for kirker og kirkens øvrige bygg. Systemet skal bidra til å etterleve kirkens mål om å redusere strømforbruk og klimagassutslipp. Systemet foretar også inneklimakontroll, som forhindrer skader på inventar, kirkekunst og orgel. Til sammen vil dette være kostnadsbesparende.

Hva er kirkebyggstyring?

En tjeneste som gir tilgang til et sentralt driftsovervåkingssystem (SD-system) m/inneklimalogg. En sentral m/tilbehør monteres lokalt i bygget. Fellesrådet mottar automatisk en månedlig strøm- og klimarapport.

Systemet sørger for riktig hviletid og hviletemperatur (5-8 grader C), noe som øker luftfuktighet (50%RF) i kirkebygget. Kort oppvarmingstid (3-4 timer) og riktig brukstemperatur (16-19 grader C) er andre fordeler systemet gir. Dermed sikres lavest mulig energiforbruk og riktig bevaringsmiljø for kirkekunst, inventar og orgel. Systemet lagrer byggets forbruks- og inneklimadata i felles database hos Kirkepartner.

Effektiv og kostnadsbesparende
Tjenesten sikrer lavt energiforbruk, med en forventet kostnadsinnsparing på minst 20-30%. Reisetid fra og til bygget, drivstoff-forbruk og kirkens klimautslipp reduseres. Kirkens ressurser kan dreies mot kirkens kjerneoppgaver. SD-anlegget kan styre det meste av det tekniske utstyret i bygg, som oppvarming, lys og klokker, og varsle tyveri- og brannalarm. Fellesrådet får et felles system for alle byggene. Systemet styrer kirkens oppvarmings-anlegg via aktivitetskalender. Gjennom «Kirkepartner Basis» er dette integrert med Medarbeideren, Kardinal eller Outlook. Både PC, nettbrett og smarttelefon kan benyttes.

Hvorfor et og samme system?
KA anbefaler at alle kirker bruker et og samme profesjonelle e SD-anlegg. Valg av et godt SD-anlegg er en krevende og kostbar prosess. KA har derfor gjennomført anskaffelsesprosessen på vegne av Den norske Kirke. EM Systemer AS er valgt som leverandør, og rammeavtale er inngått og gjelder frem til februar 2019. Alle kirkelig fellesråd kan gå til direkte anskaffelse av løsningen ved å gjøre avrop på avtalen direkte med EM Systemer AS i kontraktsperoden.

Det er etablert tilskuddsordninger for løsningen med ENOVA og KNIF Trygghet Forsikring AS og ordningene administreres av KA.

Service Desk
EM systemer ivararetar servicedesk for bruk av KA Smart kirkebyggstyring.

Mer informasjon bestilles her:
kirkebyggstyring@ka.no eller ta direkte kontakt med EM systemer.

Produktkode:
KIKT621 - Kirkebyggstyring (SD-anlegg) med bredbåndskobling
KIKT622 - Kirkebyggstyring (SD-anlegg) med SIM-kort tilkobling

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse:

Kirkepartner

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner AS

Postboks 6857 St. Olavs plass 

0130 Oslo

Org.-nr.: 911 625 504