Kirkepartner Mini

Kirkepartner Mini er en tjeneste som gir tilgang til epost, kalender og kontakter via webmail, smarttelefon og nettbrett. Tjenesten krever at kunden allerede har Kirkepartner Basis.

Hva er Kirkepartner Mini?

Kirkepartner Mini passer for ansatte og frivillige som ikke har saksbehandlingsbehov eller trenger å bruke applikasjoner. Kirkepartner Mini gir brukeren anledning til å holde seg oppdatert gjennom kalender og epost.

Hver bruker vil få en ny epostadresse som slutter på @kirken.no, og får mulighet til å slå opp i adresseboken som inneholder alle Kirkepartner IKT sine brukere. Epostløsningen henger sammen med kalenderen, som blant annet kan brukes til å sende og motta møteinnkallinger.

Lagring av epost i Kirkepartner IKT sin privatsky er inkludert. I tillegg sikkerhetskopieres informasjonen slik at brukeren kan hente tilbake epost om man skulle være uheldig å slette en fil ved en feiltakelse, eller dersom man mister telefon eller nettbrettet.

Sikkerhetskopiering tas daglig hos Kirkepartner IKT.
Løsningen ivaretar sikker pålogging ved å bruke 2-faktor autentisering og kryptering av forbindelsen.

Kirkepartner Service Desk er inkludert. Ved behov for hjelp, kontakt Service Desk via telefon eller epost.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823