Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Prosess for minikonkurranser lokale fagsystemer

 • Grunnforutsetning
 • Kirkepartner Basis plattform må være installert
 • Kirkepartner har inngått rammeavtaler med fire leverandører av lokale fagsystemer; Agrando AS, Ecclesia Systemer AS, Kirkedata AS og Kommunion AS
 • Kirkepartner bistår ved gjennomføring av minikonkurranse og kontraktsinngåelse med foretrukket leverandør. Fellesråd får også bistand ved installasjon og verifikasjon av løsning, samt ved oppdateringer og nye versjoner av løsning
 • Avrop på rammeavtalene forutsetter at det gjennomføres en minikonkurranse med rammeavtaleleverandørene som har kontrakt på aktuelt systemområde
 • Prosessen for gjennomføring av minikonkurranse starter ved å fylle inn mal for minikonkurranse – her skal følgende fremgå;
  •  hvilken kunde som etterspør nytt lokalt fagsystem
  •  kontaktperson for tilbudsprosessen
  •  hvem som inviteres til å inngi tilbud (her må samtlige leverandører som kan levere aktuelt systemområde inviteres)
  •  spesifikasjon av krav til leveransen med nærmere angivelse av hensikten med avropet
  •  instruks til tilbyder
  •  krav til verifikasjon av tilbudt løsning fungerer på plattformen
  •  angivelse av dagens systemområder og hvem som er leverandør
  •  etterspurte systemområder
  •  angivelse av eventuelt viktige funksjonelle krav og integrasjoner for kunde som skal dekkes av etterspurt systemområde – kravet skal baseres på og refereres til i henhold til kravtabellene i rammeavtalenes bilag 1
  •  opplæringsbehov angis
  •  Dato for utsendelse av forespørsel og tilbudsfrist angis i dokumentet
  •  Kriterier for evaluering må følge samme kriterier som for valg av rammeavtaleleverandørene og er derfor forhåndsutfylt i malen – 20 % løsningsspesifikk kompetanse, 30 % løsningsforslag og 50 % totalpris for kunden
 • Tilbyder skal svare på minikonkurransen ved å fylle inn sine svar direkte inn i utkast til tildelingsskjema
  •  Pkt 1 – her skal tilbyders spesifikasjon av leveransen fremgå
  •  Pkt 2 – her skal fremdriftsplan fylles inn
  •  Pkt 3 – her skal aktuelt tilbudt personell for gjennomføring av leveransen settes inn
  •  Pkt 4 – her skal eventuell bruk av underleverandører fylles inn
  •  Pkt 6 – her skal tilbyder konkretisere omfang på leveransen herunder systemområder, tilbudt opplæring og annen tjenesteleveranse
 • Evaluering foretas basert på kriteriene etter rammeavtalen og det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges
 • Meddelelse om tildeling av avrop gis til de tilbydere som har gitt tilbud
 • Tildelingsskjema ferdigstilles og signeres av kunde og leverandør

Kontaktinformasjon for Kirkepartner

Besøksadresse:

Kirkepartner

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner AS

Postboks 6857 St. Olavs plass 

0130 Oslo

Org.-nr.: 911 625 504