Spesielle dager

Noen søndager i kirkeåret har egne navn. Disse navn markerer enten en spesiell hendelse eller er dager hvor kirken minnes spesielle personer. De viktigste av disse dagene er oppført i lista nedenfor.

Stefanusdagen til minne om kirkens første martyr, diakonen Stefanus. Den kommer på 26. desember, altså andre juledag. Liturgisk farge er rød (martyrfargen). Se også nedenfor: Søndag for de forfulgte.

Helligtrekongers dag, 6. januar. Dette er en av kirkens eldste høytidsdager, til minne om de hellige tre kongers komme for å tilbe Jesusbarnet. Den viser oss at det som skjedde i julen angår hele verden. Se nedenfor og på kirken.no/smm

Kyndelsmesse eller Jesu frambæring i templet, kommer 40 dager etter jul, altså 2. februar. Navnet kommer av det gamle navnet på vokslys (som i engelsk «candle»).

Askeonsdag er innledningen til fastetiden. Mange kirker har gudstjeneste denne dagen, ofte med tegning av askekors. Liturgisk farge er lilla (botsfargen).

Maria budskapsdag kommer ni måneder før jul, dvs. den søndagen som kommer nærmest 25. mars. Denne festdagen midt i fastetida feires til minne om at Gud valgte ut Maria som mor til Jesus. Liturgisk farge er hvit (festfargen).

Kristi himmelfartsdag feires førti dager etter påske. Himmelfartsdagen markerer avslutningen på historien om Jesu liv på jorden, og begynnelsen på en ny historie: det kristne fellesskap og kirken.

1. mai er offentlig høytidsdag i Norge, og dette er også en kirkelig merkedag. 

17. mai. Kirker over hele landet deltar i markeringer på Norges nasjonaldag. 

St. Hans eller Jonsok er fødselsdagen til Døperen Johannes, og kommer alltid på 24. juni.

Aposteldagen er til minne om apostlene Peter og Paulus, som ifølge tradisjonen ble henrettet i Roma på samme dag (29. juni 64). Dagen feires 6. søndag i treenighetstida. Liturgisk farge er rød.

Olsok er minnedagen for Olav den hellige, som døde på Stiklestad 29. juli 1030. Mange kirker har gudstjeneste på denne dagen. Liturgisk farge er rød (martyrfargen).

Mikkelsmesse 29. september, er feiringen av erkeengelen Mikael, og alle englene. Dagen var i gammel tid en av de største festdagene i året. Da skulle man være ferdig med innhøstingen. Dagen feires enten på selve dagen, eller på nærmeste søndag.

Bots- og bønnedag kommer alltid siste søndag i oktober, og er en dag hvor vi skal vende oss til Jesus Kristus og bekjenne synder (bot) og be til ham (bønn). Liturgisk farge er lilla (botsfargen).

Reformasjonsdagen (31. oktober) er til minne om dagen da Martin Luther slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg, med kritikk av den katolske kirkes avlatspraksis. Det skjedde 31. oktober 1517. Dagen markerer startpunktet for den lutherske reformasjonen.

Allehelgensdag er lagt til første søndag i november og er for mange mennesker en viktig minnedag, Det er vanlig å tenne lys og ha minnegudstjenester denne dagen. Liturgisk farge er hvit (festfargen), som er håpets og oppstandelsens farge.

Luciadagen (13. desember) er en dag som kommer med lys når året er som mørkest. Feiringen bygger på en blanding av folkelig tradisjon, legender og historiske overleveringer.

------

I tillegg til disse dagene som kommer på faste (søn-)dager, har Den norske kirke også noen andre temadager, som ikke er lagt til en bestemt søndag, men har egne tekster og bønner. Disse er:

Bønneuka for kristen enhet markeres  som regel 18.-25. januar på den nordlige halvkule. 

Samefolkets dag som markeres 6. februar. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917.

Skaperverkets dag er en takk for skaperverket og påminnelse om å ta vare på det. Det er ikke noe fast tidspunkt for skaperverkets dag, men mange knytter en gudstjenestemarkering til verdens miljødag 5. juni, høsttakkefest eller den økumeniske «Skaperverkets måned» 1. september - 4. oktober.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel Global markering på initiativ fra Kirkenes verdensråd en uke i september hvert år. 

Høsttakkefest blir mange steder feiret en søndag på høsten.

For rettferdighet og fred feires mange steder andre søndag i advent, i nærheten av FNs menneskerettighetsdag 10. desember.

Søndag for de forfulgte gir en mulighet til å legge særlig vekt på alle som blir forfulgt for sin tros skyld, eller av andre grunner. Markeres den andre søndagen i november, eller når det passer. 

Global uke mot moderne slaveri er en nasjonal, tverrkirkelig markering på initiativ fra Norges Kristne Råd. Markeres i uke 46 eller når det passer.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"