Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ånd som gir liv

Bibelens begrep for Guds ånd henger språklig sammen med ordene «pust», «inspirasjon» og «begeistring».

I Bibelen er skapelsen knyttet til Guds pust. Det begynner i Første mosebok der Gud blåser livspust inn i nesen på mennesket.

Jesus sender disiplene ut etter å ha åndet på dem og sagt «Ta imot Den hellige ånd.» På pinsedagen kom Guds ånd som når en kraftig vind blåser.

Pinsefortellingen (i Apostlenes gjerninger kapittel 2) handler om at sorgtunge og skremte disipler blir forvandlet til sterke og tydelige vitner om Jesus Kristus. De var forvandlet av Den hellige ånd. og ble begeistret over å kunne forkynne evangeliet.

Ordet «begeistret» kommer av det tyske ordet for ånd; «geist». Begeistret kan altså leses som det å bli fylt av ånden. Fra det engelske og latinske «spirit» og «spiritus», har vi «inspirasjon». Guds ånd skaper inspirasjon og begeistring.  

Slik uttrykker Jesus seg om Den hellige ånd når han taler til disiplene, - hentet fra Johannesevangeliet:
Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. (Joh 14,26-29)

Ånden og dåpen
Den hellige ånd nevnes spesielt når vi har dåp. Dette blir sagt til dåpsbarna etter dåpen:
”Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg."
 
Talsmannen
Det greske ordet som blir brukt om Den hellige ånd, blir i vår bibel oversatt med Talsmannen. Det greske ordet "paraklet" som brukes i grunnteksten, er det samme som det latinske "advokat". Den hellige ånd skal veilede oss og være vår forsvarer.
 
Luther sier i sin lille katekisme dette om hva Den hellige ånd gjør:
Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle som tror. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus, evig liv.

Salmedikteren Johan Nordahl Brun gir denne beskrivelsen av hva Den Hellige Ånd:
Ånd over ånder, kom ned fra det høye,
evig med Fader og Sønnen én Gud!
Kom, du som sjelene sammen kan føye,
kom og gjør rede den himmelske brud!
Kalle, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, opplyse hans folk,
det er din gjerning, la oss den erfare,
kom, du Guds kjærlighets mektige tolk!
(Norsk salmebok nr. 515, vers 1)

Salmen Måne og sol (Norsk salmebok nr. 240) av den svenske salmedikteren Britt G. Hallquist, har tre korte vers der det siste handler om Den hellige ånd:
Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.