Førsteklasses

Skolestart er en viktig begivenhet i barnets liv. Når noe nytt skjer i livet, kan det være fint å markere dette.

Gudstjenester, der 6-åringene er med på «Førsteklasses», legger vekt på denne overgangen i barnets liv. Det blir tent lys, det blir bedt for barnet og skolegangen. Og noen steder er det også laget samlinger med tema som passer for barn som akkurat har begynt på skolen.

Å begynne på skolen er en viktig begivenhet og overgang som de fleste markerer. Foreldre og barn kan ha ulike følelser for skolestart, og menigheten kan invitere foreldre til å ta del i opplegget på forskjellige måter.