5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta kontroll over samfunnslivet.

Selve nedleggelsen fant sted under påskedagsgudsjenesten og skjedde ved at erklæringen Kirkens Grunn ble lest fra kirkens prekestol. Dokumentet hevdet kirkens åndelige frihet og suverenitet og var et oppgjør med en stat som ville tvinge kirken til å akseptere okkupasjonsmakten om den fortsatt skulle få drive sitt arbeid.

Foranledningen var at biskopene den 24. februar hadde lagt ned sine embeter som en reaksjon på at NS-myndighetene søndag 1. februar hadde skjøvet den ordinære menighetsgudstjenesten i Nidarosdomen til side. Myndighetene ønsket nemlig å markere innsettelsen av Quisling som ministerpresident med en festgudstjeneste. I protest mot dette flyttet derfor domprost Arne Fjellbu menighetens egen gudstjeneste til kl. 14.00.

(Teksten er hentet fra prest.no - les hele saken her)