Flyktningsituasjonen tema på toppmøte i Kirkenes verdensråd

- Når vi gjør flyktningsituasjonen til et spørsmål om hvor få vi kan ta i mot heller enn å handle om å hjelpe flest mulig mennesker på flukt, står vi ved et veiskille i vår solidaritetsforståelse, sier Marianne Brekken.

Hun er den eneste norske representanten i Sentralkomiteen til Kirkenes verdensråd (KV) som møtes i Trondheim 22.-28. juni. Brekken har siden 2013 vært blant de 150 medlemmene i komiteen som møtes annethvert år for å diskutere overordende kirkepolitiske saker og prioriteringer i KVs arbeid. Hun er også medlem av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Mennesker på flukt ble løftet frem av flere talere under møtet i KVs sentralkomite.

- Det var svært sterkt å lytte til historiene fra dem som opplever dette i enda større grad enn oss. Ropet fra våre søsterkirker blir veldig tydelig. En av våre hovedoppgaver i Den norske kirke blir å bringe denne førstehåndskunnskapen ut til våre menigheter og inn i vårt daglige menighetsliv, sier Brekken.

I dag er det rundt 65 millioner mennesker på flukt i verden i følge helt ferske tall.

Den norske kirke har markert seg sterkt i forbindelse med asyl – og integreringspolitikken det siste året, og har fått kritikk både fra statsråder og kirkefolk. Brekken mener likevel at kirken må våge å være tydelig i møte med den største humanitære utfordringen verden står overfor siden andre verdenskrig.

-  Vi må fortsette å holde regjeringen ansvarlig for hvordan vi omtaler flyktningene. De aller fleste er mennesker på flukt som søker fred for seg og sin familie, sier hun.