- Glad for budsjettenighet og tilleggsbevilgning

- Vi er glade for at det ble en enighet mellom regjeringen og de samarbeidende partiene, sier Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet

- Den norske kirke har et sterkt engasjement for de store klimautfordringene, og vi mener det er viktig at dette har hatt stor betydning for forhandlingene, sier Johnsen.

Den norske kirke har fått en tilleggsbevilgning på 60 millioner kroner til drift.

- Dette er svært viktig, fordi det trolig gjør det mulig å opprettholde de fleste prestestillingene og aktivitetsnivået for øvrig. Dette er noe mindre enn vi ba om, og vi er foreløpig ikke kjent med om vi har fått noen økning på egenkapitalen, sier Johnsen.

- At egenkapitalen ikke er økt fra de 100 millionene som lå i det opprinnelige forslaget, mener vi er krevende. Dersom dette blir resultatet av stortingsbehandlingen, må vi gå i nærmere dialog med Kulturdepartementet om en oppbygging av egenkapitalen de nærmeste årene. En så lav egenkapital innebærer en for stor risiko for en virksomhet med 1,9 milliarder i årlig omsetning og 1600 tilsatte, påpeker kirkerådsdirektøren.

Kirkerådet ba opprinnelig om 76 millioner ekstra til drift og 300 millioner mer til egenkapital.