Kirkenes verdensråd kommer til Trondheim

- Regjeringen gir et tilskudd på 2 millioner kroner for at Kirkenes verdensråd kan avholde sitt sentralkomitemøte 2016 i Norge, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun besøkte Kirkenes verdensråd i Genève denne uken.

- Et sentralkomitemøte i Kirkenes verdensråd er en stor økumenisk begivenhet der kirkesamfunn over hele verden kan komme sammen og knytte kontakter, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Møtet vil finne sted i Trondheim i 22. – 28. juni 2016 med om lag 320 deltakere.

- Dette gir Den norske kirke og Nidaros bispedømme en fantastisk mulighet til å synliggjøre vår tilhørighet til det verdensvide kirkefellesskapet, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd.

Sentralkomiteen er Kirkenes verdensråd sitt utøvende organ mellom generalforsamlingene. Komiteen møtes annet hvert år, vekselvis i Genève og i et av medlemskirkenes hjemland.

Kirkenes verdensråd ble grunnlagt i 1948 og har kristen enhet som målsetting. Blant medlemmer i Kirkenes verdensråd finner man ulike kirker og trossamfunn; ortodokse, anglikanske, lutherske, reformerte, metodister og en rekke frie kirker.
Kirkenes verdensråd representerer mer enn 110 land og 500 millioner kristne.