Utmelding på nett

Kirken har som mål å være på nett med medlemmene, også de som vil melde seg ut. Kirkerådet har mottatt 3350 eposter fra nettstedet utmelding.no. Dette viser at folk forventer å kunne melde seg ut av kirken på nett.

- Vi skjønner at folk ønsker å kunne ordne en utmelding på en enkel måte. Til dette trenger vi enkle, men sikre løsninger, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

Kirkerådet har forhørt seg med Tor Alvik som er fagansvarlig i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om nettløsningen utmelding.no. Alviks vurdering er entydig:

- Signatur av den typen som tilbys av utmelding.no gir ingen mulighet for å identifisere at rett person har signert. Dette er ingen digital signatur, sier Tor Alvik i Difi. Han er fagdirektør for digital forvaltning og arbeider med ID-porten.

Alvik sier det ikke er ulovlig å spørre folk om å legge inn personopplysninger, men mener det i dette tilfellet er uheldig. Personopplysningsloven definerer religiøs oppfatning som en sensitiv personopplysning.

Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet- På bakgrunn av det vi har fått vite fra Difi vil vi måtte overlate til Kulturdepartementet å vurdere de juridiske sidene ved nettløsningen utmelding.no. Vi vil derfor ikke anbefale noen å legge personopplysninger inn i denne løsningen, sier Jens-Petter Johnsen (bilde).

Den norske kirke har lenge hatt IKT i kirken som ett av tre prioriterte områder i sine budsjettbrev til departementet. Skjemaplattform med MinID-løsning ble nevnt spesielt i budsjettbrevet som ble sendt i januar i år.

- For å nå statlige politiske målsettinger om at befolkningen skal betjenes av elektroniske skjema, har vi pekt på at kirken hvert år utfører 125.000 kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. I tillegg kommer et varierende antall inn- og utmeldinger. Folk forventer å kunne samhandle med kirken på nett, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen.

Får kirken dette på plass, vil det bidra til å sikre kvaliteten i kirkens medlemsregister. En sikker MinID-løsning vil være direkte koplet til registeret, og oppdateringen i registeret vil være klar med det samme. Dette minsker faren for forsinkelser og feilregistreringer.

Du trenger ikke betale noen for å få hjelp til utmelding. Utmeldingsskjema finner du her, og adressen til menighetskontoret der du bor finner du ved et søk nederst på denne siden.