Ni vil bli kirkerådsdirektør

Det har meldt seg ni søkere til stillingen som direktør i Kirkerådet.

Jens-Petter Johnsen har vært Kirkerådets direktør siden 2006. Hans åremål går ut 1. juni i år. På Kirkerådets møte 15.-16. mars blir hans etterfølger tilsatt.

Disse har søkt stillingen som øverste leder for Den norske kirkes nasjonale administrasjon:

Thorbjørn Johan Gaarder, (62), Oslo, Chief credit officer
Hege Hovland Malterud, (45), Oslo, Avdelingsdirektør
Eigil Morvik, (51), Heggedal, Prost i Søndre Aker
Lis Berit Nerli, (60), Veggli, Kommunalsjef for rehabilitering og omsorg
Dag Nordbø, (60), Kristiansand, Prosjektleder/Ledelsens stab for samfunnsengasjement og nyskaping
Elise Sandnes, (59), Asker, Stiftsdirektør i Oslo Bispedømme
Stein Edvard Skogli, (53), Nesoddtangen, Administrasjonssjef
Paul Erik Wirgenes, (58), Hosle, Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Avdeling for menighetsutvikling
En av søkerne (kvinne) er unntatt offentlighet.


Kontaktperson:
Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum
kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no