Vigsling av Kari Veiteberg til biskop i Oslo. Oslo domkirke 17. desember kl. 11.00

Oslo bispedømme ønsker velkommen til gudstjenesten i Oslo domkirke 17. desember der Kari Veiteberg blir vigslet til biskop i Oslo. Akkreditering for media skal skje innen tirsdag 12. desember.

H.M. Kong Harald deltar i vigslingsgudstjenesten, sammen med representanter for kirke og samfunnsliv - og en fullsatt domkirke.
 
Høytideligheten i Oslo domkirke markerer starten på tjenesten for den 32. lutherske biskopen i Oslo. Kari Veiteberg er den første kvinnen i rekken og overtar etter Ole Chr. Kvarme som hadde sin avskjedsgudstjeneste 3. september.
 
Kirkerådet tilsatte bymisjonsprest Veiteberg som ny biskop i Oslo på sitt møte 13. september.
 
Preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien vil forestå vigslingen av den nye biskopen. Biskoper og prester fra inn- og utland er med i forbønnshandlingen. Domkantor og flere av korene i Oslo domkirke deltar i høytidsgudstjenesten.

 

Til pressen:

Det blir en kort briefing for media ved hovedinngangen til Domkirken kl. 10.00. Der blir akkrediteringskort, prekenmanus og en oversikt over hvem som deltar i gudstjenesten delt ut. Manus og informasjon til pressen blir ellers å finne som vedlegg nederst på denne nettsiden, etterhvert som de foreligger.
 
Fotografering:
Det vil bli mulighet til å fotografere underveis i gudstjenesten, og det reserveres plasser for journalister og fotografer ut fra akkrediteringslisten.
 
Av plasshensyn vil det bli pool for fotografering av selve vigslingen ved alteret. NTBscanpix (stillfoto) og NRK (video) deltar i denne. Bilder/film distribueres raskt.
 
Etter vigslingsgudstjenesten er det mottakelse for den nye biskopen, H.M. Kong Harald og inviterte gjester i Fanehallen ved Akershus festning. Her vil det bli mulighet for fotografering i starten av arrangementet. (Fanehallen er bygningen tvers overfor Forsvarsmuseet nede ved Akershusstranda.)
 
Akkreditering
Akkreditering av journalister/fotografer gjøres ved å sende navn/navneliste til kommunikasjonsrådgiver Johannes Ek Reindal ved Oslo bispedømmekontor.

Det er satt av presseplasser både i Domkirken og ved mottakelsen i Fanehallen etter gudstjenesten. Vi ber pressen spesifisere om medarbeidere ønsker å delta ved mottagelsen i Fanehallen også.
Epost: jr573@kirken.no
Tlf.: 90 97 66 79 / 23 30 11 63
Frist: 12. desember.
 
 
For mer informasjon, ta kontakt med oss:
Johannes Ek Reindal, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo bispedømmekontor
Epost: jr573@kirken.no
Tlf.: 90 97 66 79 / 23 30 11 63
 
eller
 
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet
Epost: id933@kirken.no
Tlf.: 23 08 12 05 / 47 48 16 06