Svart torsdag

Torsdager går vi i kirken i svart - i solidaritet med ofre for vold og overgrep. I respekt for menneskerettighetene. I håp om endring.

Aksjonen #torsdagerisvart, eller #thursdaysinblack, har sitt opphav i Kirkenes verdensråd. Med bakgrunn i KVs "Decade of Churches in Solidarity with Women" (1988-1998) har kirken ønsket å vise sin støtte til særlig kvinner som er ofre for krigsvoldtekt, for overgrep, for misbruk og vold.

Når kampanjen i dag relanseres av Norges kristne råd på Mellomkirkelig råds møte i Oslo, er det ikke bare kvinner som får sin støtte. #torsdagerisvart er en aksjon i protest mot vold og overgrep, og i solidaritet med de som rammes.

Alle kan bli med!
Aksjonsformen kan alle delta i - handlingen er at man kler seg i svart på torsdager. Og blir man så spurt hvorfor man går i svart, kan man fortelle hva det hele dreier seg om.

Fortell om det!
Bilder deles på Facebook eller Instagram med #torsdagerisvart og #thursdaysinblack, og man kan twitre under samme emneknagg. Bli med, på ubestemt tid, med torsdager i svart.