Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Rett til å være et helt menneske

Omgivelsenes krav til funksjon kan komme i konflikt med den enkeltes forutsetninger, og dermed bidra til å øke opplevelsen av å være funksjonshemmet. Men gjennom praktisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid kan funksjonshindringene bli redusert både fysisk og sosialt.

Funksjonshemmede fellesorganisasjon (FFO) forstår funksjonshemning som en konflikt mellom individets forutsetninger og samfunnets krav. Samfunnets vilje til å kompensere og redusere følgene av funksjonshemning er avgjørende for individets livskvalitet. Overordnet er viljen til lovfesting av individets rettigheter, tilrettelegging av sosiale og fysiske miljø samt rettferdig sosial og økonomisk fordeling i samfunnet.  FFOs vedtekter § 1.4.

Hvorfor er dette temaet viktig for kirken?
Kirken er forpliktet på det kristne menneskesynet. Et av hovedpunktene i det kristne menneskesynet er tanken om alle menneskers likeverdighet.

Når det blir satt fokus på en gruppe mennesker - i dette tilfelle mennesker med funksjonshemninger sett i forhold til menneskeheten som helhet, kan det lett oppleves at det egenartede blir satt i fokus og at det felles menneskelige dermed kommer i bakgrunnen.

Alle mennesker er like mye mennesker uansett alder, kjønn, funksjonsdyktighet, intelligens, rase, tro osv.  Dette ligger til grunn i det kristne menneskesynet. Det kristne menneskesynet tillegger mennesket en fundamental verdi. En fundamental verdi er det eneste som kan sikre alle menneskelivs ukrenkelighet.

Det bærende element i det kristne menneskesynet er at alle mennesker er skapt av Gud. Det at mennesket er skapt av Gud og dermed et produkt av hans vilje, gir hvert enkelt menneskeliv sitt eget mål og mening.

Det at vi er skapt i Guds bilde betyr at vi skapt til fellesskap med Gud. Vi er også skapt til fellesskap med andre mennesker. I et fellesskap kan vi være hverandres øyne, ører, stemme, hender og føtter.

I de forskjellige bildene som er brukt om menigheten i Bibelen (saueflokk, vintre, hus, legeme) ligger det at menigheten er en enhet som består av ulike deler. Disse delene er like viktige og nødvendige for at det skal bli en enhet. Paulus uttrykker dette i 1. Kor. 12 der han skriver om menigheten som ett legeme med mange ulike lemmer. Alle lemmene har sin funksjon og de "svakeste" har en særlig betydning. 

Fra Edøya til verden - film m/ samtaleopplegg
Filmen "På min måte - Fra Edøya til verden" er en 18 minutters dokumentarisk historie der Torill Edøy selv forteller om oppveksten og sitt arbeid for likeverd, inkludering og tilrettelegging for mennesker med utviklingshindre. Torill Edøy som selv har Cerebral parese, er rådgiver i Kirkerådets sekretariat.