Felles løsninger

Felles løsninger skal sørge for effektivisering og bedre tjenester for medarbeidere og frivillige.

Ingen menigheter er like, men samtidig har mange menigheter ganske like behov. Gjennom standardiserte fellesløsninger, god informasjonsflyt og automatisering kan både effektivitet og kvalitet øke. Dette bidrar til tilfredse medarbeidere og attraktive arbeidsplasser.

For menighetene er det essensielt å kunne organisere de frivillige på en god måte. Dette er en nøkkel til en aktiv menighet. Digitale verktøy skal gjøre at frivillige får bidra med det de er gode på.

Standardiserte fellesløsninger er særlig viktig på de områdene der oppgavene i stor grad er like i alle menigheter. Det er allerede utviklet standardiserte løsninger for å støtte kirke- og gravplassadministrative prosesser. Dette er et godt utgangspunkt for videre utvikling. Bildet er mer sammensatt når det gjelder administrative løsninger for lønn, regnskap og arkiv. Der brukes mange ulike løsninger, selv om oppgavene i prinsippet er de samme i alle menigheter.

God informasjonsflyt og automatisering av oppgaver forutsetter at løsninger sees i sammenheng. Automatisering betyr at systemet utfører oppgaven, for eksempel å hente informasjon slik at brukeren slipper å fylle ut data, sende informasjon til rett system eller person, tolke informasjon eller bearbeide informasjon slik at den kan brukes i nye sammenhenger. Eksempler på automatisering er digital utsending av brev og meldinger, automatisk regnskapsføring fra innbetalinger og elektronisk faktura, automatisk publisering av menighetens arrangementer til Facebook og Google og lignende.

Gevinstene ved å ha effektive fellesløsninger kan både være kvalitative og kvantitative. Kirken vil både kunne yte bedre service til brukerne og samtidig bruke mindre tid på administrative oppgaver. Dette kan føre til besparelser på administrasjon og mulighet til å prioritere utadrettet arbeid.

Noen fellesløsninger må brukes av alle for å ha god nytte. Eksempler på dette er ansattregister og intranett/Kirkebakken. Skal alle medarbeidere nås med informasjon, må alle være oppført i samme register og ha tilgang til samme informasjonskanal.

Fellesløsningene skal ivareta behovene til både små og store lokale enheter, særlig de små med lite ressurser. Fellesløsningene må være lett tilgjengelig og driftes på en måte som sørger for lite nedetid. Tilstrekkelig tilgang til internett og oppdatert maskinvare er en forutsetning for å utnytte potensialet i digitale løsninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"