Kirkens arbeid med digitalisering

Den norske kirke utvikler blant annet en arrangementsportal og arbeider med digital forhåndsstemming ved Kirkevalg. Her er noen av de pågående prosjektene innen digitalisering.

Utvikling av kirkens helt egne arrangementsportal: skjerikirken.no

Den norske kirke har et mål om at det skal være enkelt å finne ut hva som skjer i kirken nær deg. Oversikt over alle arrangementer er samlet i en helt ny arrangementsportal som du finner på skjerikirken.no.

Slik jobbes det med Skjerikirken: Det er behov for gode systemer for å distribuere arrangementsinformasjon, så det blir enklere for menigheter å fortelle om sine arrangementer. Det jobbes derfor med integrasjoner med eksisterende systemer som kirkens fagsystemer, Google, Facebook og mer. Samtidig utvikles en egen arrangørportal for menighetene.

Du kan lese mer om arbeidet med Skjer i kirken her: kirken.no/skjerikirken

Digital forhåndsstemming ved Kirkevalget 2023

Et hovedmål ved neste kirkevalg er å gjøre valget mer tilgjengelig for velgerne. Kirkerådet ønsker å tilby digital forhåndsstemming og dermed bidra til høyere valgdeltakelse. Det også ønskelig å forenkle valggjennomføringen for ansatte og frivillige.

Systemet skal være universelt utformet og tilgjengelig på flere språk. Valget på valgdagen vil gjennomføres som før. Det vil også være tilbud om forhåndsstemming på papir for de som ønsker det.

Slik jobbes det med digital forhåndsstemming: Løsningen som anskaffes må gjennom grundig testing av sikkerhet og funksjonalitet før det endelig avgjøres om det er forsvarlig å gjennomføre digitalt valg. Kirkerådet vil oppnevne et internettvalgstyre som skal gjøre denne vurderingen.

Felles løsninger for ansatte – for en enklere hverdag

Digitale fellesløsninger for ansatte er med på å gjøre både arbeidshverdagen og samarbeidet bedre. Her er eksempler på prosjekter det jobbes med:

1. Ansattregister med oversikt over alle ansatte i kirken og hvor de jobber. Registeret blir et viktig utgangspunkt for flere av ansattes fellesløsninger, og er nødvendig for å gjøre kommunikasjonen internt i kirken enklere. Målsettingen er å gjøre administrasjon og oppdatering av ansattinformasjon enklere i alle enheter.

2. Microsoft 365 (Outlook, Word, PowerPoint, Teams, SharePoint osv.) til alle ansatte. Dette vil forenkle og effektivisere samarbeid og fildeling.

3. Læringsplattform vil sørge for bedre og mer systematisk opplæring og kompetanseheving, og vil legge til rette for digital opplæring og kurs.

4. Beredskapsapp for prester i beredskapstjeneste, som er sikker, stabil og brukervennlig for både proster, prester og vektertjeneste. 

5. Gravplassforvaltning gjøres enklere med integrasjon mellom P360 og fagsystemene for gravplass. Det utvikles også maler og et eget domene under kirken.no for kirkens rolle som gravplassmyndighet.

Dette er eksempler på fellesløsninger for ansatte som det jobbes med. Flere andre initiativ for en enklere hverdag er også i gang. 

Strategisk planverktøy for menighetsråd

Kirkerådet er i gang med å utvikle et digitalt verktøy og prosesstøtte, slik at menigheter på en enkel måte kan utarbeide en helhetlig menighetsplan. En slik plan skal gjøre det mulig å erstatte eksisterende planer for trosopplæring, kirkemusikk og diakoni med en helhetlig plan, alt samlet i samme verktøy.

Slik jobbes det med helhetlig menighetsplan: Utviklingen av verktøyet skjer i tett samarbeid med faglige ressurser og representanter fra lokalkirken. Det er lagt opp til en trinnvis utvikling basert på tilbakemeldinger om nytte og behov.

Trygg behandling av data på alle nivå

Den norske kirke behandler mye data om mange mennesker. Dette er for eksempel i medlemsregisteret, knyttet til gravplass og om medarbeidere. Disse opplysningene må behandles på en sikker og trygg måte, i tråd med personvernforordningen. Dette gjelder alle deler av kirken, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Slik jobbes det med trygg og sikker databehandling: Kjernedata vil bli samlet i et informasjonsnav, som både lagrer og distribuerer data. Dette gir bedre kontroll på egne data, ettersom informasjonen lagres ett sted. Gjennom integrasjoner mot andre løsninger vil dataene også holdes oppdatert, og dette bidrar til enklere vedlikehod og økt kvalitet.

I 2021 har Kirkerådet og fellesrådene inngått felles tilslutningsavtaler. Målet med avtalene er at alle enheter i Den norske kirke skal settes i stand til å etterleve kravene knyttet til vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. Ved å signere får enhetene tilgang til felles ressurser, som for eksempel personvernombud og informasjonssikkerhetsansvarlig som er sentrale i dette. Tilslutningsavtalene er utarbeidet i et samarbeid mellom Kirkerådet, KA og representanter fra fellesrådene.

Samarbeid med Vipps: Innbetaling og gaver via Vipps

Kirkerådet samarbeider med Vipps om utvikling av Vipps-appen. Kirkerådet er en av organisasjonene Vipps har tett kontakt med når ny funksjonalitet utvikles, særlig når behovene til ikke-kommersielle virksomheter må dekkes.

Slik samarbeider Kirkerådet med Vipps: Vipps har fått muligheten til å kategorisere innbetalinger og sende et svar til betaleren, f.eks “takk for gaven”. Enklere for mottaker, nyttig for betaler. På sikt er målet å få automatisert innbetalinger slik at de registreres enkelt i regnskapet. Det jobbes også med å kunne gi skattefrie gaver direkte fra Vipps-appen.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"