Håndbok for Den norske kirkes medlemsregister

Målet med håndboken er å gi veiledning til riktig bruk av Den norske kirkes medlemsregister, særlig registrering av kirkelige handlinger. Håndboken gir også informasjon om lover, regler og gode rutiner for arbeidet med planlegging og gjennomføring av kirkelige handlinger.

Håndbok for Den norske kirkes medlemsregister er en fornying av det som tidligere var kontorhåndboken. Utarbeidelsen av håndboken har blant annet skjedd på bakgrunn av konsultasjon av brukere av medlemsregisteret. Det rettes en takk til disse brukerne samt alle andre brukere som ved sine spørsmål til Kirkerådet har gjort avdeling for kirkeordning i stand til å lage denne håndboken.  

Håndboken har et spesielt fokus på personvern og behandlingsansvar, da det innføres nye regler for personvern med EU-forordningen som trer i kraft 25. mai 2018.

Håndboken kan lastes ned elektronisk ved å trykke på denne lenken.

Kirkerådet håper håndboken blir et nyttig hjelpemiddel. Forslag til forbedringer kan rettes til Kirkerådet ved avdeling for kirkeordning på e-postadressen post.kirkeradet@kirken.no.