Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Etterhvert vil siden utvides med flere spørsmål og svar.

Sist oppdatert 21.01.22

Smittevernveilederen for Den norske kirke gir en oversikt over gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Kirkerådet og KA får flere spørsmål knyttet til denne. De oftest stilte vil vi publisere med svar, slik at du lettere får svar på det du lurer på.

 

Er det mulig å ha flere enn 200 i kirken?

Noen større kirker, kan med de nye antallsreglene ta i mot flere enn 200 deltakere. Men det gjelder mange strenge vilkår:

 • Krav om å dele inn deltakerne i grupper på 200 som holdes helt adskilt, benytter ulike innganger, toaletter, garderober osv. Gruppene skal være adskilt med minst 2 meter avstand.
 • Krav om skriftlig plan for ivaretakelse av smittevernet på arrangementet.
 • Maks 50 % av kapasiteten kan utnyttes. Altså må halvpartene av plassene stå tomme.

I tillegg gjelder de andre kravene som stilles til arrangementer, blant annet avstand, registrering av navn, kontaktinfo og sitteplass, ansvarlig arrangør osv.

Maksimalt kan man nå ha 1500 deltakere på innendørs arrangement, gitt at reglene følges.

Hvilke råd gir dere om leir?

Se denne artikkelen, og selvfølgelig smittevernveilederen for informasjon om leir/fritidsaktiviteter.

Når gjelder munnbindpåbudet?

På innendørs arrangement er det forskriftsfestet påbud om at publikum skal bruk munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre målt i alle retninger enn de som er i samme husstand eller tilsvarende nære. Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man inntar mat eller drikke sittende. På utendørs arrangement anbefales bruk av munnbind, selv om det ikke er påbudt. 

Merk at munnbindpåbudet gjelder uavhengig av hvordan deltakerne sitter. Dersom avstanden er under en meter målt skulder til skulder i alle retninger, skal munnbind brukes.

Må vi ha oversikt over hvor deltakere sitter?

Ja, dette kravet gjelder fortsatt på arrangement med faste, tilviste plasser. Arrangøren skal vite hvilke plasser deltakerne har sittet på. Hvilken plass deltakeren tildeles bør skrives opp på registreringslisten sammen med navn og telefonnummer.

Det er ikke mulig å ta bilder av deltakerene for å ha denne oversikten av personvernhensyn.

Kirkerådet og KA jobber sammen med Virke gravferd for å endre denne regelen, på grunn av merarbeidet den skaper og den endrede TISK-strategien til myndighetene. Foreløpig er det ikke gjort noen endringer i kravet om å registrere hvor deltakerne sitter. Dersom det gjøres endring i dette, vil smittevernveilederen bli oppdatert.

Har dere noen råd angående arbeidsrelaterte spørsmål?

Arbeidsgiverorganisasjonen KA har råd om noen arbeidsrelaterte spørsmål på sin nettside. Kontakt ka@ka.no ved spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Hvilke regler gjelder for skolegudstjenester?

En skolegudstjeneste er et arrangement, og må følge reglene for arrangement slik andre gudstjenester må.

Det er et unntak i avstandsregelen for barnehage- og barneskolekohorter. Dette betyr at barn fra samme kohort i barnehagen eller barneskolen kan sitte sammen på arrangement uten avstand.

Vi oppfordrer til tett dialog med skolen om gjennomføringen av dette.

 

Kan vi bruke alle benkerader når deltakerne sitter på fast, tilvist plass?

I følge covid-19-forskriften kan man det. Forskriften sier at alle deltakere skal ha ett ledig sete (om lag en meter) mellom seg. Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Når alle deltakere har fast, tilvist plass er det altså avstanden sidelengs som er kravet, ikke foran og bak. Husk at uten fast, tilvist plass gjelder meterkravet målt fra skulder til skulder i alle retninger.

Hvis deltakerne ikke kan holde minst en meter målt fra skulder til skulder i alle retninger gjelder munnbindpåbudet.

Et nytt krav innført fra 15. desember, er at det skal føres oversikt over hvor deltakere i faste, tilviste plasser sitter. Dette løses best gjennom setenummerering.

 

Hvorfor forstår dere avstandsregelen når alle sitter på fast, tilvist plass slik?

Vi forstår avstandsregelen i covid-19-forskriftens § 13b slik at ved faste, tilviste plasser er avstandskravet ett ledig sete mellom deltakere, og at deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Vi bygger vår forståelse på den informasjonen som er tilgjengelig fra regjeringen og helsemyndighetene:

 • I e-post Kirkerådet mottok fra barne- og familiedepartementet 7. desember 2021 fikk vi opplyst følgende:
  «På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Den tidligere gjeldende reguleringen av avstand ved bruk av fastmonterte seter har blitt kritisert for å være uklar. Forslaget innebærer en forenkling ved at setene skal være plassert på rader, uten at de må være fastmontert.»
 • I pressemeldingen fra regjeringen står følgende:
  «På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.»
 • På Helsedirektoratets nettside står følgende:
  «Hvis alle i publikum sitter på faste tilviste plasser, kan arrangøren istedenfor 1 meters avstand sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.»
 • Da regelen om dette først ble innført i oktober i 2020, var vilkåret «fastmonterte seter». Dette er nå endret til «faste, tilviste plasser». Den gang var FHIs begrunnelse og forståelse slik:
  «FHI mener også at det ved fastmonterte seter i rader der alle sitter vendt samme vei (mot en scene eller liknende) er tilstrekkelig med ett ledig sete mellom personer som ikke er hverandres nærmeste, noe. For arrangement der det benyttes løse stoler eller benker, bør 1 meters avstand (skulder til skulder) mellom personer på samme rad fortsatt opprettholdes. Hver rad kan brukes hvis man legger til grunn at deltakerne stort sett sitter og ser rett frem. Der det er ståplasser, bør 1 meters avstand (skulder til skulder) mellom personer i alle retninger opprettholdes, da man i mindre grad vil være vendt samme vei til enhver tid.» (Svar på oppdrag 110 nr. 1 og 2).

8. desember 2021 spurte Kirkerådet Barne- og familiedepartementet om vår tolkning. Dette er foreløpig ikke besvart. Dersom myndighetene endrer/presiserer sin tolkning, vil smittevernveilederen ved behov oppdateres. Det er viktig for oss å følge de regler og anbefalinger myndighetene gir, og at smittevernveilederen er i tråd med dette.

Veilederen er kortere og mer overordnet enn tidligere. Lokalkirken har god erfaring og kompetanse til å foreta vurderinger ut ifra reglene som nå trer i kraft, i et godt samarbeid mellom prest/prost og kirkeverge/menighetsråd.

Et nytt krav som innføres fra 15. desember, er at det skal føres oversikt over hvor deltakere i faste, tilviste plasser sitter. Dette løses best gjennom setenummerering.

Hvis deltakerne ikke kan holde minst en meter målt fra skulder til skulder i alle retninger gjelder munnbindpåbudet.

Er det noen anbefalinger om allsang eller kor?

Ved trening av høy intensitet/sang/blåseinstrumenter anbefaler FHI 2 meter avstand.

Fra 15. desember innføres påbud om munnbind på alle innendørsarrangementer der man ikke holder minst en meter avstand målt skulder til skulder i alle retninger, inkludert gudstjenester.

 

Er det påbud om hjemmekontor?

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. 

 

Er det noen konkrete anbefalinger om rengjøring/vask?

FHI har råd om rengjøring på sine nettsider.

 

Skolene/barnehagene i min kommune har gått til gult/rødt nivå, hva betyr det for kirkens barne- og ungdomsarbeid?

Enkeltkommuner velger, ut i fra en vurdering av lokal smittesituasjon, å iverksette gult/rødt nivå. Informasjon om hva dette innebærer for barnehager/skoler finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

For kirkens barne- og ungdomsarbeid, innebærer dette at lokalkirken må følge med på lokale råd for fritidsaktiviteter og vurdere gjennomføringen av aktiviteter ut i fra den lokale situasjonen.

Den nasjonale anbefalingen fra regjeringen er at barn og unge kan gjennomføre fritidsaktiviteter. 

På arrangementer er det krav om en meters avstand, men barnehagekohorter og barneskolekohorter er unntatt dette avstandskravet.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"