Samisk jubileum og samefolkets dag

6. februar er det Samefolkets dag - noe som løftes fram i gudstjenesten dagen før eller på selve dagen.

Markeringen av dagen får stadig større utbredelse, og i forbindelse med gudstjenestereformen vedtatt i 2011, ble Samefolkets dag en fullt integrert merkedag i Den norske kirkes ordninger.

Samenes nasjonaldag 6. februar
Veiledning til kirkelig markering av Samenes nasjonaldag - 6. februar: https://kirken.no/6februar   
Ressurser til markering sammen med barn og unge i menigheten: https://kirken.no/6februar-barnunge

 • Bønn på Samefolkets dag - fra "Dagens bønn":
  Gud, himmelens og jordens skaper,

  du har kalt jordens folk til å være ett i Kristus.
  Takk at vi alle kan glede oss over vår arv og våre forfedres land.
  Vi ber deg:
  Bevar og led samefolket,
  og gi alle folkeslag et verdig liv i rettferd og fred,
  ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
  som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
  én sann Gud fra evighet til evighet.
  Amen.

 

 

Samene - ett folk i fire stater

Samene er ett folk med bosettingsområder i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Samenes land strekker seg fra Kola-halvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge og Idre i Sør-Sverige. Dette området kalles Sápmi - Sábme - Saemie.

Samenes nasjonaldag ble feiret første gang i 1993. Den 15. samekonferansen i Helsinki besluttet i juni 1992 at nasjonaldagen skulle være den 6. februar. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland.