Støtt TV-aksjonen

TV-aksjonen 2017 vil gå av stabelen 22. oktober. Inntektene går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Du kan hjelpe ved å informere, være bøssebærer, be og gi pengestøtte.

Teksten under er til tidligere TV-aksjon, oppdatert informasjon vil komme i god tid før høstens aksjon.

 

«Vi skal vokte regnskogen» er mottoet for årets TV –aksjon søndag 18. oktober. Midlene går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid.

Tre budskap er essensielle i årets TV-aksjon:

* Regnskogen er fundamentalt viktig for klimaet på jorden.

* Regnskogen er klodens viktigste områder for biologisk mangfold.

* Bevaring av regnskogene er avhengig av alliansen mellom mennesker og natur i regnskogen. Utslippene av klimagasser fra brenning av regnskog er på størrelse med utslippene fra hele den globale bilparken.

- Som klimapilegrimer gjennom folkemobiliseringen «Klimapilegrim 2015» vil vi oppfordre alle medlemmer og menigheter til å stille opp som bøssebærere og gi rundhåndet til årets TV-aksjon, heter det i en uttalelse fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd 10. september 2015.

 

Her ser du hvordan din menighet kan be for og hjelpe til under årets TV-aksjon:               

 

Mer info?

Her er NRKs sider for årets TV-aksjon

Uttalelse fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd

Facebook-siden til TV-aksjonen 2015